NL - FR

Optimale zorg,
neutraal en onafhankelijk.

  • Er is een continue bereikbaarheid door middel van een noodnummer.
  • Doordat we een kleine groep zijn, is er weinig wissel van verpleegkundigen. Hierdoor ontstaat er een goed contact met zorgverlener/zorgbehoevende, wat de zorg alleen maar ten goede kan komen.
  • Beroepsgeheim en discretie staan heel hoog aangeschreven bij Curat. Het beroepsgeheim en de privacy zijn van primordiaal belang in onze praktijk.
  • Optimale zorg wordt gewaarborgd door vele bijscholingen. Hierdoor blijven we ook op de hoogte van de nieuwe evoluties zowel fysisch als psychologisch.
  • Er is een continue overleg met arts en andere zorgverstrekkers door de patiënt zelf uitgekozen.
  • Hygiëne en steriliteit zijn primordiaal bij Curat. Alle voorzorgen worden daarvoor genomen om een optimale thuiszorg te bekomen.
  • Wij vormen een team met dezelfde opvatting over verzorging van patiënten. Wij zorgen ervoor dat de waardigheid en het zelfbeeld van de patiënt behouden blijven.
  • Op regelmatige basis gebeurt er een briefing. Op deze manier is elk van ons op de hoogte van de evolutie van de zorg.

 

portretten